CAS | CAT | ENG

inici : auditoria : per què auditar-se

por qué auditarse

Per què auditar-se

Al marge de les auditories obligatòries, amb Best Audit Consulting els clients asseguren que la informació econòmica que elaboren periòdicament i és utilitzada per la presa de decisions de diferents col·lectius (inversors, accionistes, entitats de crèdit, clients, proveïdors, empleats, etc.) està lliure d'errors significatius i que els seus comptes anuals són fiables i transparents. D'aquí, que moltes empreses sol·licitin la realització d'auditories voluntàries.
L'auditoria ofereix els següents avantatges competitius davant els següents col·lectius:

Assessorament expert
»Financer
»Comptable i operatiu