CAS | CAT | ENG

inici

Avís legal

CONDICIONS GENERALS

1. Identificació i activitat de la societat
El titular i responsable del domini www.bestauditconsulting.com es la societat BEST AUDIT CONSULTING, SL, Societat Limitada de nacionalitat espanyola amb domicili a Barcelona (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44.008, Foli 152.

2. Descripció de www.bestauditconsulting.com
El principal servei que s'ofereix en el domini www.bestauditconsulting.com és el subministrament d'informació sobre els serveis i activitats propis de l'empresa BEST AUDIT CONSULTING, SL

3. Prestació dels serveis per BEST AUDIT CONSULTING, SL
La prestació dels serveis de BEST AUDIT CONSULTING, SL, mitjançant www.bestauditconsulting.com és de caràcter informatiu i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.
BEST AUDIT CONSULTING, SL, rebutja la responsabilitat que hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix BEST AUDIT CONSULTING, SL, comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l'usuari.
L'usuari s'obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per BEST AUDIT CONSULTING, SL, d'acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.
L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus ( directa o indirecta ) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel·lectual
Tots els continguts de www.bestauditconsulting.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de BEST AUDIT CONSULTING, SL o de tercers i emparats per la llei.
Sota cap supòsit, l'accés als serveis de BEST AUDIT CONSULTING, SL, suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de BEST AUDIT CONSULTING, SL o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés a www.bestauditconsulting.com o s'utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links )
BEST AUDIT CONSULTING, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap www.bestauditconsulting.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals es pogués accedir a través d'enllaços (links) que s'hagin inclòs en www.bestauditconsulting.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers que pogués tenir www.bestauditconsulting.com tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.
Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.bestauditconsulting.com o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a BEST AUDIT CONSULTING, SL.
Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de BEST AUDIT CONSULTING, SL.
BEST AUDIT CONSULTING, S.L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.bestauditconsulting.com, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions.
La data d'última actualització dels continguts en www.bestauditconsulting.com pot ser sol·licitada per l'usuari utilitzant el formulari de contacte.
BEST AUDIT CONSULTING, S.L. podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en www.bestauditconsulting.com, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.
BEST AUDIT CONSULTING, S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l' usuari.
L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el disposat en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.bestauditconsulting.com o utilitzi els seus serveis.

10. Cookies
El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.
El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( BOE 14/12/1999 ) i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( BOE 12/07/2002 ).

Assessorament expert
»Financer
»Comptable i operatiu