CAS | CAT | ENG

inici : assessorament expert : assessorameno contable i operatiu

asesoramiento contable y operativo

Assessorament contable operatiu

El nostre objectiu és que els nostres clients realitzin la seva comptabilitat conforme als principis comptables generalment acceptats i a les normes legals vigents, amb la finalitat de que els comptes de cada empresa reflecteixin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'empresa.
Per a això, Best Audit Consulting ofereix els següents serveis d'assessorament:

Assessorament expert
»Financer
»Comptable i operatiu